Kontrola dostępu


Logo RogerDuża liczba osób (pracownicy, podwykonawcy, goście) obecnych na obiekcie każdego dnia. Wysoka wartość mienia, jakie znajduje się na terenie zakładu przemysłowego. Konieczność skutecznej ochrony know-how. Utrzymywanie wysokiej wydajności operacyjnej oraz wysokie koszty w przypadku zakłócenia pracy zakładu.

Obiekt przemysłowy generuje szereg specjalistycznych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa i kontroli dostępu.

Dysponowanie dobrze dobranym rozwiązaniem, które będzie w stanie zapewnić wysoki poziom ochrony ludzi, pomieszczeń oraz mienia na obiekcie przemysłowym bez zakłócania jego pracy może mieć kluczowe znaczenie dla powodzenia jego funkcjonowania.

Oferowane przez nas systemy kontroli dostępu, automatyki budynkowej, zarządzania wyposażeniem oraz rejestracji czasu pracy umożliwiają dobór niezawodnych i inteligentnych rozwiązań spełniających wymogi obiektów przemysłowych.